Image
Image
back_home2.svg
back_home2.svg

Ігор Семеняка: «Саморегуляція екосистеми втрачається, й ми самі починаємо її регулювати швидкими хімічними рішеннями»

Ігор Семеняка:
«Саморегуляція екосистеми втрачається, й ми самі починаємо її регулювати швидкими хімічними рішеннями»

Ігор Семеняка:
«Саморегуляція екосистеми втрачається, й ми самі починаємо її регулювати швидкими хімічними рішеннями»
Ключові екологічні ризики агробізнесу — що вони собою являють і як адаптуватися до них або зменшити шкодочинність? Про це в інтерв’ю АС розповів директор Інституту сільського господарства Степу НААН, кандидат сільськогосподарських наук Ігор Семеняка
Image

Ігорю Миколайовичу, наскільки сильно степова зона змістилася на північ?

— Є твердження, що за останні 10 років у нас умовно на 150 км на північ змістилися погодні умови, характерні для степової зони, але точних даних ніхто зараз не може надати. Клімат — це багаторічний режим погоди, судити про зміни можна в середньому після 30–50 років спостережень, а 10 років — це просто коливання зміни погодних умов, їх не можна вважати змінами клімату. Втім, якщо розглядати і поточний стан, і низку моделей, то стає сухіше. На півдні показники гідротермічного коефіцієнта — це співвідношення кількості опадів і обсягу випаровуваної води з території — наближаються до показників напівпустелі. Тобто за цим коефіцієнтом зона, яка раніше називалася Північний Степ, стає більше схожою до сухої зони Південного Степу, а зона Центрального Лісостепу наближається за погодно-кліматичними показниками до зони Північного Степу. Водночас останні 3–5 років ми спостерігаємо зміни температурного режиму. Наприклад, цей зимовий період узагалі не можна назвати «зимовим», бо метеорологічної зими як такої не було. Середні температури у січні-лютому перевищували на +6…+7 °С кліматичні норми, які були встановлені у попередні 30–60 років.

Image
Image

Що можна зробити для зменшення наслідків браку вологи та високих температур?

— Адаптувати технології до вирощування в умовах посухи та спеки. Звичайно, мова йде про зрошення. Проте не просто зрошення великою кількістю води, як колись було заведено, на дощуванні, в борозни тощо, а з використанням сучасних способів — краплинне чи внутрішньоґрунтове зрошення. Вони дають змогу раціонально використовувати воду, бо одразу доставляють її до кореневої системи рослин. В Ізраїлі, де потрібної вологи майже немає, створюють такі системи зрошення та використовують замість теплиць конструкції, що затінюють рослини від прямих сонячних променів.

Image

Які негативні чинники впливають на ґрунт?

— Головним чином, це недотримання чергування культур у сівозмінах. На жаль, сьогодні часто найбільш раціональне чергування в сівозміні 7, 8 або й 12 ку льтур замінюється чергуванням 2−3. Це характерно не тільки для України, а й для всього світу.  Фермери навіть таких розвинутих країн, як США, перейшли на беззмінні посіви, або короткоротаційні сівозміни.

Фермери навіть таких розвинутих країн, як США, перейшли на беззмінні посіви, або короткоротаційні сівозміни. Відповідно, природний (біологічний) чинник замінюється хімічним способом

Відповідно, природний (біологічний) чинник замінюється хімічним способом. Якщо це знищення бур’янів — гербіцидом, шкідників/хвороб — не чергуванням культур, які могли б вплинути на шкодочинні організми, а за допомогою інсектицидів, акарицидів, фунгіцидів тощо. Саморегуляція екосистеми втрачається, й ми самі починаємо регулювати її, як правило, швидкими хімічними рішеннями та й бактеріологічними також. За результатами наших досліджень, у незмінних посівах сої можна отримати високу маржинальність і при цьому родючість ґрунту буде поліпшуватись. Інші культури не мають такої позитивної динаміки: якщо їх не змінювати хоча б раз на 2−3 роки, а соняшник на 5−7 років, то це призведе до погіршення показників ґрунту за обсягом доступних елементів живлення, вологи, значного зростання шкодочинності хвороб і появи супутніх проблем, таких як соняшниковий вовчок…

Image

Чи можна зменшити прояв цих проблем?

— Наприклад, кукурудза та пшениця виносять значні обсяги азоту з ґрунту. Щоб його відновити, бажано в сівозміні застосовувати бобові культури та багаторічні трави, які фіксують азот із повітря, а також у значній кількості залишати на полі солому та іншу побічну продукцію. Тоді азот хоча б зберігатиметься на тому рівні, який є. Показник «родючість» має багато складових: і волога, і запаси поживних елементів, і структура ґрунту, які мають бути збалансованими. А зробити це можна лише чергуванням просапних культур із культурами суцільного способу сівби, а багаторічних трав з однорічними. У такому разі можна говорити про здоровий ґрунт зі збалансованими показниками поживних елементів.

Image
Image

А як щодо тенденцій до зміни вмісту гумусу в ґрунтах?

— В окремих господарствах рівень гумусу або лишається на рівні, або навіть трошки збільшується, проте загалом запаси гумусу скорочуються. Це як гроші на рахунку в банку: можна використовувати, але, якщо не повертати назад, вони рано чи пізно закінчаться. Так і тут. Органічну речовину потрібно повертати на поле з гноєм, або хоча б із пожнивними рештками: залишити їх на полі після збирання й для прискорення розкладання обробити мікробними препаратами та доповнити азотними мінеральними добривами. Також відновленню гумусу сприяє правильна сівозміна. Ми маємо 15-річний досвід застосування короткоротаційних сівозмін (3 ротації 5-пільних сівозмін та беззмінні посіви), де вирощували сою з різним ступенем насичення (від 20 до 100%). Саме у беззмінних посівах сої спостерігали незначне, але збільшення вмісту гумусу на +0,2−0,3% за 10−15 років.

Image

Мікробні препарати — це панацея чи ні? Які є застереження для їхнього застосування?

— У стаціонарних дослідах із короткоротаційними сівозмінами ми вивчали різні системи удобрення: мінеральна, органо-мінеральна (з використанням усієї побічної продукції після збирання сільськогосподарських культур), які порівнювали з контролем без добрив, а також випробовували ефективність застосування мікробних препаратів на таких агрофонах. Слід зазначити, що не всі культури в сівозмінах однаково реагували на інокуляцію насіння мікробними препаратами. Стабільніший ефект від біопрепаратів спостерігали на посівах сої та гречки. Водночас після регулярного (щорічного) застосування мікробних препаратів у беззмінних посівах сої ефективність їх знижувалася вже на третій рік використання. Інших застережень щодо застосування мікробних препаратів, окрім економічної доцільності у беззмінних посівах сої та окремих сільськогосподарських культур, ми не відмічали. Ринок таких препаратів розвивається, з’являються нові види і форми біодобрив як з умістом азотфіксувальних та асимілятивних, так і фосформобілізувальних бактерій, а тому їх ефективність потребує подальшого вивчення. Цікавим є також вивчення та подальше застосування мікоризних препаратів, але вони краще спрацьовують у вологих умовах.

Image
Image

Які чинники погіршують механічний склад ґрунту і як можна мінімізувати їхню шкодочинність?

— Головною причиною погіршення механічного, або гранулометричного, складу ґрунту є недотримання чергування культур у сівозміні. Раніше, наприклад, у Центральній Україні у складі посівних площ було 25−30% кормової групи, зараз — до 5%. Якщо в сівозміні немає багаторічних трав, бобових чи навіть злакових і при цьому застосовують інтенсивну технологію вирощування за глибокого та мілкого, чи й навіть поверхневого, обробітку ґрунту, з одного боку відбувається прискорене розкладання органічної речовини та мінералізація ґрунту, а з іншого — внаслідок розпилення погіршується гранулометричний склад. Часті оранки, культивації, дискування (особливо, дискування) переводять ґрунт із грудочкуватої структури в зернисту, а із зернистої в дрібно-пилувату структуру. Потім вона змивається на схилах полів внаслідок водної ерозії або розноситься (видувається) вітром, тобто спостерігається дефляція, пилові бурі, які ще називають «чорними». При цьому погіршується щільність і твердість ґрунту та його водоі повітропроникність. Є технології, які дають змогу трохи зменшити вплив людини на гранулометричний склад ґрунту — no-till та strip-till, але їхнє впровадження — це тривалий процес, який на початку спричиняє зниження продуктивності сільськогосподарських культур й при цьому вимагає значних матеріальних затрат. Згідно з нашими дослідженнями, необхідно збалансовувати обробіток ґрунту, застосовуючи комбіновану систему в сівозміні. Це може бути і традиційний глибокий (оранка та ґрунторозпушення), мілкий, або взагалі пряма сівба, залежно від чутливості культур до глибини та способу обробітку ґрунту. Водночас треба чергувати сільськогосподарські культури суцільного способу сівби з просапними культурами, озимі з ярими, культури з мичкуватою кореневою системою з культурами зі стрижневою тощо.

Image

Яку роль у розпушуванні ґрунту відіграє сидерація?

— Такі сидерати, як гірчиця, редька олійна, ріпак, можна застосовувати для розпушення ґрунту. Для цього підходить навіть соняшник, який вирощують не для отримання насіння, а на зелену масу. За вологих умов у післяжнивний період використовують як сидеральну культуру й гречку. Водночас ці «зелені добрива» можна використовувати як один з елементів технології відновлення запасів органічної речовини в ґрунті, це буде напіврозкладена органіка. Проте з огляду на вологозабезпечення та інші чинники, я думаю, що сидерація найбільше підходить для середньої та північної частини України.

Image
Image

Чим треба керуватися, вносячи мінеральні добрива, щоб їх ефективно засвоювали рослини?

— Зрозуміло, що головний чинник — волога. Якщо сухо, мінеральні добрива можуть пролежати і пів року, і довше, а їхнє засвоєння становитиме не більше 10−15%. В умовах надмірного зволоження, особливо на піщаних і супіщаних ґрунтах, вони можуть промитися углиб ґрунту, що матиме шкідливі наслідки для агроценозу та екології загалом. Кислотність і лужність ґрунтів — ці параметри також треба враховувати, тому що є добрива, які посилюють кислотність, тож на кислих ґрунтах такі добрива не можна застосовувати, а є ті, що посилюють лужність і, відповідно, їх не можна застосовувати на лужних ґрунтах. Але найголовніше — раціональне застосування добрив на основі ґрунтової діагностики та тканинної діагностики рослин. Дуже не бажано вносити добрива «із запасом». У колишньому ВНДІ кукурудзи (нині ДУ ІЗК НААН) свого часу проводили такі дослідження на кукурудзі: робили «запас» на 5 років. Результат — ефективність добрив була низька, а економічна доцільність — від’ємна. За всіх типів добрив і способів внесення диференційований підхід має найвищу ефективність, зокрема економічну.

Image
Image

Як можна зменшити шкоду від промивання ґрунтових гербіцидів?

— Зазвичай ґрунтові гербіциди вносять під культивацію завглибшки 5−6 см. Іноді кажуть, що можна поверхнево, але, за нашими дослідженнями, це нестабільно та зовсім неефективно. За надмірної кількості опадів підвищена концентрація шару гербіциду переміститься вниз до насінини та корінців. Як сильно він переміститься, залежить від типу ґрунту та вмісту гумусу в ньому. Так, у суглинкових, важкосуглинкових і глинистих ґрунтах, за винятком Півдня України, вміст гумусу вищий і, відповідно, промивання гербіциду там не настільки глибоке. До того ж пестицид частково дезактивується самим ґрунтом. Інакше — на супіщаних і піщаних ґрунтах. Гранулометричний склад ґрунту необхідно враховувати під час ухвалення рішення щодо норм і внесення гербіциду взагалі. На піщаних і супіщаних ґрунтах навіть фірми-виробники рекомендують застосовувати гербіциди нормою на 25−30% менше від норм для середньогумусних важкосуглинкових і глинистих ґрунтів. Проте і тут я б не радив застосовувати 100% норми, рекомендованої виробником. Треба застосовувати або по нижній межі, якщо це малогумусні ґрунти, або середню рекомендовану норму, якщо це середньогумусні. Я вважаю, що цей клас препаратів потрібен обов’язково, але нормою 75−80% від максимальної. Тут треба підходити, як до добрив. Не бажано «одним махом» розв’язувати всі проблеми з бур’янами. Наші дослідження показують, що навіть застосовуючи гербіциди на основі ацетохлору (на який багато хто жаліється), якщо вносити нормою не 3 л/га, а 2,2 л/га, можна уникнути токсикації проростків культурних рослин (соя, кукурудза, соняшник). 

Компенсувати нестачу контролю забур’яненості посівів можна страховими гербіцидами, які використовувати по факту виявлення бур’янів. Також треба зважати на те, що найбезпечніше для рослини, якщо промивання ґрунтового гербіциду вже відбулося, — це досходове боронування або рання культивація міжрядь після сходів, що може трохи зруйнувати шар, в якому міститься гербіцид. Це знизить його концентрацію та, відповідно, негативний вплив на рослини.

За надмірної кількості опадів підвищена концентрація шару гербіциду переміщується вниз до насінини та корінців. Як сильно він переміститься, залежить від типу ґрунту та вмісту гумусу в ньому

Image

Ігорю Миколайовичу, який комплекс заходів/ підходів дасть змогу хоча б пригальмувати деградацію ґрунтів і при цьому не сильно позначиться на рентабельності виробництва?

— Сільське господарство передусім має бути збалансованим за співвідношенням галузей рослинництва і тваринництва. Тоді відходи однієї галузі використовуватимуться іншою. Наприклад, зерновідходи та побічна продукція — для годівлі тварин, а відходи тварин (гній) — для удобрення ґрунту. Потреба тварин у зелених кормах зумовить необхідність вирощування багаторічних бобових і злакових трав, які, своєю чергою, відновлюватимуть структуру та родючість ґрунтів, зокрема внаслідок «дармової» азотфіксації з атмосфери і накопичення доступних для рослин макрой мікроелементів. Чергування культур у сівозмінах також сприяє відновленню структури ґрунту, його родючості, кращої збалансованості за водним і мінеральним режимами, підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур та рентабельності їх вирощування. Все просто і водночас складно. Природа може сама відрегулювати ґрунтотворні процеси, але людина прагне своїм спрощеним та інтенсивним втручанням у цілісну екосистему отримати все якнайшвидше і якнайбільше, а тому в результаті маємо забруднення водоносних горизонтів пестицидами та агрохімікатами, водну або вітрову ерозію, пересихання річок і пилові бурі, що ще більше підсилює негативний вплив зміни клімату в Україні в бік аридизації та опустелення Степу та Лісостепу.

Розмовляв Дмитро Радіонов